REGULAMIN

1. Właścicielem sklepu systemy-medyczne.pl jest firma Egerton z siedzibą w Zabrzu.

Adres firmy:

Egerton Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
NIP : PL6482773837
REGON: 361216648
Numer KRS: 0000552481
tel: 32 728 10 55
fax: 32 757 91 44
email: info@systemy-medyczne.pl

2. Towary z oferty systemy-medyczne.pl zamawia się za pośrednictwem naszej witryny: systemy-medyczne.pl.

3. W celu złożenia zamówienia na wybrane towary z naszej oferty poprzez Internet konieczna jest rejestracja w serwisie i akceptacja niniejszego regulaminu.

4. Sklep jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, jednak obsługa zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

5. Zamówienia składane w weekendy oraz święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

6. Zamówienia można składać również telefonicznie (numer telefonu podany na stronie systemy-medyczne.pl/) lub mailowo (poprzez formularz dostępny na stronie). W przypadku składania zamówień tą drogą ich realizacja jest zgodna z niniejszym regulaminem.

7. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz numeru telefonu. Numer ten przekazywany jest kurierowi w celu kontaktu w sprawie dostarczenia przesyłki.

8. Klient może zastrzec w zamówieniu, że towar ma zostać dostarczony pod adres inny niż podany przy rejestracji. W tym celu podczas dokonywania zakupów w systemy-medyczne.pl należy wypełnić właściwą rubrykę w formularzu zamówienia.

9. Zamówiony przez klienta towar wysyłany jest na podany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cennik wysyłek dostępny jest w zakładce „Dostawa”.

10. Reklamacje a.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@systemy-medyczne.pl, lub w formie pisemnej na adres ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

11. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto. Do cen należy doliczyć koszty wysyłki, naliczane zgodnie z wagą i rozmiarem produktu (szczegóły kosztów wysyłek na terytorium Polski w zakładce „Dostawa”).

12. W przypadku dokonania zamówienia na produkt, który zawiera błędną cenę lub jest prezentowany nieprawidłowo z powodu błędu serwera klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 48h od dokonania niniejszego zamówienia, a samo zamówienie zostaje anulowane.

13. Zamówienia są realizowane na terytorium Polski, jak również pozostałych krajów Unii Europejskiej. Ceny podane w zakładce „Dostawa” dotyczą wysyłek towarów na terytorium Polski. Ceny wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie i ich koszt zależy od wagi i wielkości paczki oraz kraju, do którego ma zostać wysłana.

14. W przypadku zamówienia przez klienta produktu, który aktualnie jest niedostępny na magazynie, pracownik systemy-medyczne.pl informuje klienta o zaistniałej okoliczności. W takiej sytuacji klient może zaakceptować wydłużony czas realizacji, zrezygnować całkowicie z zamówienia lub w przypadku zamówienia kilku produktów zrezygnować z zakupu tych, które wydłużyłyby czas realizacji zamówienia.

15. Klient ma możliwość realizacji zamówienia na 2 sposoby: – po wpłacie na konto za pomocą przelewu W tym wypadku płatność należy dokona nie później niż w ciągi 14 dni od złożenia potwierdzenie przez pracownika dostępności towaru. – za pobraniem ( dopłata + 5 zł) ( towar wysyłany w ciągu 48h po potwierdzeniu dostępności w magazynie) , płatność następuje w dniu dostawy na ręce kuriera dostarczającego towar.

16.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:info@systemy-medyczne.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres który zostanie podany korespondencyjnie przez sprzedającego ( z powodu posiadania wielu magazynów). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Egerton ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Sprzedający nie ponosi kosztu zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

17. Systemy-medyczne.pl informuje że „Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.” 18. Z uwagi na specyficzny sposób prezentacji odcieni i kolorów (wyświetlanych na ekranie monitora, dodatkowo o różnych rozdzielczościach i kalibracjach), rzeczywisty kolor wybrany z dostępnych kolorów, może odbiegać od koloru rzeczywistego sprzedawanych produktów. W przypadku produktów firm Ayala, Panda Trzebnica  oraz innych wykonywanych na zamówienie istnieje możliwość przesłania skrawka skaju z kolorem którym są Państwo zainteresowani. Reklamacje związane z różnicami w odcieniach produktów przygotowywanych na zamówienie nie będą uwzględniane. Sprzedawca zobowiązuje są do dostarczania oferowanych rzeczy bez wad. 20. .Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.