Urządzenie do dekontaminacji powietrza

15,000.00

Zenva mini to urządzenie do dekontaminacji powietrza adresowane do wszelkiego rodzaju pomieszczeń. Wykorzystywane w placówkach służby zdrowia zapewnia ochronę epidemiologiczną personelowi medycznemu i pacjentom z obniżoną odpornością immunologiczną. Stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, zapewnia stały dopływ czystego mikrobiologicznie powietrza.